Wraz z przebudową drogi powstanie kanalizacja w ulicy Chełmońskiego i Chrząstówka.

Wraz z przebudową drogi powstanie kanalizacja w ulicy Chełmońskiego i Chrząstówka.

01Równocześnie z prowadzonymi już pracami kanalizacyjnymi na ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej rozpoczęły się prace w ulicy Chełmońskiego i Chrząstówka. Do czerwca w tym rejonie powstanie nowy układ drogowy, a wraz z nim kanalizacja sanitarna.

Powyższe skoordynowane prace MPWiK oraz Wydziału Inwestycji Miejskich prowadzone są w ramach przebudowy ulicy Chełmońskiego. Zakres drogowy, nadzorowany przez miasto przewiduje przebudowę ulicy Chełmońskiego wraz z budową nowych i remontem istniejących parkingów przy Szpitalu Miejskim. W zakres zadania wchodzi także wykonanie drogi – łącznika od Obrońców Poczty Gdańskiej do Chełmońskiego. Przedmiotowy odcinek zakończony zostanie rondem w ulicy Chełmońskiego. Wzdłuż ulicy Chełmońskiego przewidziano wykonanie obustronnych chodników dla pieszych. Stąd konieczność przebudowy sieci kanalizacyjnej, elektrycznej i wodociągowej. Planowane zakończenie robót przez miasto to czerwiec 2016 r. Koszt blisko 7 mln zł.

W ramach prowadzonych prac drogowych, MPWiK zlecił do wybudowania kanalizację sanitarną na odcinku 300 metrów tj. od ulicy Drabika do ulicy Chrząstówki. Będzie ona stanowiła podstawę, szkielet dla dalszej budowy kanalizacji m.in. w ulicy Chrząstówka. Ten odcinek ma być gotowy do końca maja br. i kosztować 120 tys. złotych.
Kolejne, planowane przez wodociągi prace na ulicy Chełmońskiego i Chrząstkowce mają rozpocząć się w wakacje. Obejmować mają budowę blisko 1 km sieci sanitarnej. Nowy układ zostanie włączony do istniejącego układu tj. do przepompowni znajdującej się w ulicy Chełmońskiego, skąd ścieki, układem tłocznym zostaną skierowane na oczyszczalnię.