Wróblewskiego

Wróblewskiego

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu  21.05.2015 r., od godziny 08:00 do godziny 11:00, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicyWróblewskiego od nr 1 do nr 17, Kościuszki 3, 3a, 5, 7 oraz Kościuszki 2, 4, 6, 12.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy