Wstrzymanie prac na Młynach Serafińskich

Wstrzymanie prac na Młynach Serafińskich

Prace kanalizacyjne w ulicy Młyny Serafińskie zostały przerwane. Wykonawca napotkał na warstwę wodonośną. W połowie czerwca, projektant przedstawi nowy sposób realizacji prac, umożliwiający m.in. ułożenie rur kanalizacyjnych na mniejszej głębokości.

Wiadomym, jest że rejon osiedla Ciężkowice jest terenem mokrym, obfitującym w wody gruntowe. Projektant przewidział tę sytuację. Zapisał w projekcie, że wszelkie wykopy mają być wykonywane z użyciem igłofiltrów. Dzięki nim woda wypompowywana jest z wykopów, w celu właściwego ułożenia rur. Jednak w ulicy Młyny Serafińskie wykonawca został  zaskoczony. Na głębokości 5 metrów napotkał na grubą warstwę nieprzepuszczalnych iłów, pod którą kryje się kolejna warstwa wodonośna. Sytuacja znacznie spowolniła tempo robót, niepokojąc tym samym mieszkańców ulicy.

Wodociągi wraz z wykonawcą i projektantem szukają wszelkich możliwych rozwiązań. Patrząc na zaistniałą sytuację, dochodzimy do wniosku, że instalacje kanalizacyjne muszą być ułożone powyżej złóż iłowych. Tylko tak zdołamy ukończyć ten 600 metrowy odcinek oraz opanujemy dalsze pompowanie wody z wykopów. W połowie czerwca poznamy szczegóły wszelkich zmian, które zostaną wprowadzone przez projektanta. Na pewno pierwszym etapem będzie  wykonanie dwóch kontrolnych odwiertów geologicznychtłumaczy Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Małgorzata Wojas.

Na czas przestoju, teren robót został zabezpieczony oraz utwardzony w celu przejezdności.  
W pozostałych ulicach Ciężkowic, prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem.