Wybuchowe znalezisko

Wybuchowe znalezisko

W dniu 22 lipca około godziny 10:00 rano, podczas prowadzonych prac kanalizacyjnych w rejonie ulicy Pstrowskiego, pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji natknęli się na nietypowe wykopalisko. W przygotowywanym wykopie, dwa metry pod ziemią, ku zdziwieniu i zaskoczeniu pracowników firmy zamiast znajdujących się tam urządzeń kanalizacyjnych ukazał się pocisk moździerzowy. Pocisk pochodzący najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Bezzwłocznie o całej sprawie został poinformowany Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, Straż Pożarna oraz Policja. Do czasu przybycia jednostki saperskiej teren został zabezpieczony, jednak nie wymagał on ewakuacji mieszkańców. Około godziny 13 saperzy wywieźli pocisk z terenu miasta w celu zdetonowania.