Wyciek wody na rurociągu nie należącym do MPWiK Sp. z o.o.

Wyciek wody na rurociągu nie należącym do MPWiK Sp. z o.o.

W dniu 15 listopada w rejonie ulicy Jesiennej (obok kopalni Piasku) zlokalizowany został wyciek wody na rurociągu należącym do Przedsiębiorstwa Usług Wodociągowych HKW Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej. Rurociąg ten nie jest własnością MPWiK Sp. z o. o. i w żaden sposób nie wpływa na dostawę wody mieszkańcom naszego miasta.
Informacja o wycieku została bezzwłocznie przekazana służbą technicznym Spółki HKW, która zobowiązała się podjąć odpowiednie działania naprawcze.
MPWiK Sp. z o. o.

Dodatkowe informacje- prawdopodobny termin usunięcia usterki to ok. 7-10dni (od 17-11-2014) . Kontakt do osoby odpowiedzialnej 602-429-325 p. Stencel