Wykonanie ekspertyzy dotyczącej wpływu na zdrowie konsumenta wartości ołowiu w wodzie pitnej na SUW Galmany w Jaworznie.

Wykonanie ekspertyzy dotyczącej wpływu na zdrowie konsumenta wartości ołowiu w wodzie pitnej na SUW Galmany w Jaworznie.

Zapytanie ofertowe:

„Wykonanie ekspertyzy dotyczącej wpływu na zdrowie konsumenta wartości ołowiu w wodzie pitnej na SUW Galmany w Jaworznie.”

Termin realizacji:

Do dwóch miesięcy od dnia popisania umowy

Miejsce składania ofert:

Ofertę należy przesłać droga e-mailową na adres: sylwia.krecichwost@wodociagi.jaworzno.pl do dnia 22.03.2024 r.  do godz. 12.00 25.03.2024 r. do godz. 10.00

Termin składania ofert:

22.03.2024 r. do godz. 12.00

25.03.2024 r. do godz. 10.00

Osoba kontaktowa:

  • Sylwia Kręcichwost – Główny Technolog Wody

tel. (032) 318-60-25

Wymogi:

Ekspertyza musi być wykonana przez upoważnioną jednostkę badawczą zdrowia publicznego,  instytut naukowy lub uczelnię wyższą zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia. (Dz. U. 2017 poz. 2294). 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o niżej wymienione kryteria:

  • Cena 100 %