Wymiana sieci magistralnej na Podłężu

Wymiana sieci magistralnej na Podłężu

Rozpoczęły się prace zmierzające do wymiany magistrali wodociągowej na os. Podłęże. Magistrala wodociągowa poddana zostanie gruntownej modernizacji na odcinku o długości 600 metrów. Rury PE (polietylenowe) zastąpią dotychczasowe mocno już wyeksploatowane rury stalowe. Roboty ziemne przeprowadzone będą w części osiedla od parkingu strzeżonego, poprzez park, aż do placu targowego „Manhattan”.
Na skutek uzbrojenia terenu – instalacje gazowe, ciepłownicze, elektryczne – odcinek 175 metrów, przejście pod drogą w Al. Piłsudskiego, wykonany zostanie bezwykopowo przewiertem sterowanym. Jak twierdzą inżynierowie MPWiK nadzorujący inwestycję, pozwoli to na mniejszą ingerencję w ruch drogowy oraz na zmniejszoną ilości prac odtworzeniowych.
Wymianę planuje się bez większych utrudnień i przerw w dostawie wody. Całość prac zostanie zrealizowana do 30 listopada i kosztować będzie 349 tys. zł.