Wymiana sieci wodociągowej na os. Podłęże

Wymiana sieci wodociągowej na os. Podłęże

Rozpoczęła się wymiana stalowych rurociągów w rejonie ulicy Wilczej i Al. Piłsudskiego. To kontynuacja, a zarazem kolejny etap rozpoczętych w 2010 przez MPWiK prac modernizacyjnych sieci wodociągowej na os. Podłęże.
W 2010 generalnej wymianie uległo sześćset metrów sieci magistralnej doprowadzającej zimną wodę do osiedla. Obecnie podjęte prace, obejmują wymianę kilometrowego odcinka wodociągu wewnątrz osiedla dla dziesięciu budynków na ulicy Wilczej oraz Alei Piłsudskiego. Bloki te zyskają nową sieć wraz z przyłączami.

 Teren, na którym prowadzone są roboty jest mocno uzbrojony, dlatego też mieszkańcy muszą i mogą spodziewać się chwilowych utrudnień w dojazdach czy też w ograniczonych miejscach parkingowych. Roboty mają zakończyć się 30 listopada i kosztować blisko 450 tys. zł.