Wymiana wodociągu na Łazowej. MPWiK ogłosił już przetarg.

Wymiana wodociągu na Łazowej. MPWiK ogłosił już przetarg.

Kilka miesięcy temu w osiedlu Koźmin zmienił się kierunek oraz sposób zasilania mieszkańców w wodę pitną. Teraz mieszkańcom dostarczana jest woda w całości produkowana na jaworznickich ujęciach. Zrezygnowano z zakupu wody z Chrzanowa. Jednak ta zmiana wymusza podjęcie jeszcze jednej czynności tj. wymiany sieci wodociągowej.

Zmiana zasilenia wiąże się z odwróceniem kierunku przepływu wody w całej instalacji. Taka zmiana może powodować „odrywanie się” złogów, które przez lata w sposób naturalny nagromadziły się w sieci. Odrywanie może wpływać na czasowe zmiany fizykochemiczne wody, zwłaszcza na zmiany związane z barwą i mętnością. By w całości wyeliminować te zjawiska, wodociągi postanowiły, że w najbliższym czasie sieć wodociągowa w ulicy Łazowej zostanie wymieniona.
Sporadyczne i pojedyncze sygnały związane z obniżonymi parametrami fizykochemicznymi wody na ulicy Łazowej trafiały do naszej firmy. Każdorazowo, takie zgłoszenia były analizowane w celu podjęcia działań naprawczych tj. płukania sieci, dostarczenie wody w aseptycznych workach oraz przeprowadzenia badań kontrolnych wody. Zaistniała sytuacja mogła być dla mieszkańców uciążliwa. Dlatego decyzją Zarządu zdecydowano o wymianie wodociągu– wyjaśnia rzecznik MPWiK Sławomir Grucel
Wodociągi ogłosiły już przetarg na to zadanie. Otwarcie ofert nastąpiło 22 maja i jeśli procedura przetargowa zostanie przeprowadzona pomyślnie, to cała inwestycja zostanie zrealizowana do końca września br. Do tego czasu na ewentualne zgłoszenia jesteśmy zmuszeni działać w sposób doraźny, za co mieszkańców dotkniętych sprawą jeszcze raz przepraszamy – dodaje Grucel.