Wypowiedzenie umowy na odbiór ścieków dla Garbarni Szczakowa

Wypowiedzenie umowy na odbiór ścieków dla Garbarni Szczakowa

W związku z notorycznymi przekroczeniami wskaźników ścieków wprowadzanych do miejskiej kanalizacji, Spółka wodociągowa postanowiła rozwiązać z Garbarnią umowę na odbiór ścieków. Od 12 października pracownicy wodociągów wykryli 8 przypadków przekroczeń w ściekach odprowadzanych przez zakład do miejskiej instalacji sanitarnej. W większości były to zrzuty nieoczyszczonych, surowych ścieków z podwyższonymi przekroczeniami azotu amonowego.

Tego typu ścieki mogą powodować nieprzyjemne, uciążliwe zapachy odczuwalne dla mieszkańców (zwłaszcza w rejonie os. Szczakowa, ulicy Wiejskiej i os. Gigant), zagniwanie ścieków w instalacjach sanitarnych oraz mogą negatywnie wpływać na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Jeleniu Dębie.

O wszystkich bieżących jak i wcześniejszych przekroczeniach zakład był informowany oraz wzywany do zaprzestania tego typu działania. Był również wzywan  do przywrócenia sprawności technologii oczyszczania ścieków na swoim terenie. 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty oraz brak widocznych działań ze strony władz Garbarni, Zarząd jaworznickich wodociągów zdecydował, że z dniem 20 grudnia przyłącz kanalizacyjny dla zakładu zostanie zamknięty. Zgodnie z art.. 8 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.