Wysterowany koniec prac na ulicy Miodowej

Wysterowany koniec prac na ulicy Miodowej

W pełni zakończyła się wymiana trzystumetrowego odcinka sieci wodociągowej na ulicy Miodowej. Jak zgodnie twierdzą pracownicy MPWiK, założeniem zrealizowanego zadania było usprawnienie dostarczania wody pitnej do posesji znajdujących się na końcu ulicy Miodowej oraz uporządkowanie układu sieci zasilającej.
Jak rozumieć uporządkowanie układu sieci zasilającej?
Otóż większość budynków znajdujących się na końcu ul. Miodowej zasilana była w wodę siecią wodociągową o tzw. układzie „pajęczym”. Oznaczało to, iż istniejące budynki oraz nowopowstałe zostały podłączane do rurociągów znajdujących się na pobliskich, sąsiadujących działkach. Często do rurociągów o mniejszych przekrojach – wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK – Obecnie mieszkańcy mogą już korzystać z prostszego, przebudowanego i zwiększonego pod względem średnicy układu zasilającego w wodę pitną budynki, a biegnącego wzdłuż wydzielonej drogi dojazdowej.
Do nowego odcinka sieci dostosowano i zmodernizowano także przebieg ośmiu przyłączy wodociągowych. Część zadania zrealizowano z wykorzystaniem jednej z metod bezwykopowych – przewiertu sterowanego. Metoda ta pozwoliła na mniejszą ingerencję w nawierzchnię drogi, a co za ty idzie na mniejszy zakres prac odtworzeniowych, a tym samym na mniejszą uciążliwość dla mieszkańców. Koszt zakończonej inwestycji MPWiK oszacował na 120 tysięcy. Generalnym wykonawcą była firma AQUA SYSTEM z Bielska Białej.