Wzbogacony system uzdatniania

Wzbogacony system uzdatniania

Dwustopniowa filtracja, system ozonowania i dezynfekcji od 2013 roku działa na ujęciu Jarosław Dąbrowski w Jeleniu. Teraz dodatkowo, dla podniesienia jakości wody, układ uzdatniania wzbogacony zostanie o odwróconą osmozę.

Ujęcie Jarosław Dąbrowski stanowi szyb kopalniany o głębokości 102 m. Pobór wody z ujęcia kształtuje się w granicach 1000 m3/dobę. W większości ujęcie zaopatruje w wodę mieszkańców os. Jeleń i Byczyna. Od 2004 roku na ujęciu funkcjonowały tzw. odżelaziacze, składające się ze złoża braunsztynowo – żwirowego. Złoże stanowiło naturalny filtr, który wypłukiwał znajdujące się w nadmiarze, związki żelaza oraz manganu. W 2013 roku odżelaziacze zostały zastąpione systemem aeracji, dwustopniową filtracją na filtrach piaskowo-żwirowych, a dodatkowo zabudowano urządzenia do ozonowania oraz dezynfekcji wody za pośrednictwem lamp UV i podchlorynu sodu. Teraz do układu dodany zostanie zestaw odwróconej osmozy.

Zadaniem projektowanego i budowanego układu będzie mieszanie wody surowej z wodą demineralizowaną. Wpłynie to na obniżenie w wodzie uzdatnionej zawartości siarczanów i chlorków, charakterystycznych dla wód kopalnianych oraz obniży twardość ogólną wody – wyjaśnia Technolog Wody jaworznickich wodociągów Sylwia Kręcichwost.

Jednym słowem modernizacja ma poprawić i podnieść jakość fizykochemiczną produkowanej wody. Prace koncepcyjne i projektowe zostały zakończone. Od połowy lipca główny wykonawca, firma Instal z Krakowa, rozpoczyna swoje roboty od budowy instalacji zewnętrznych oraz budowy płyty betonowej pod nowe zbiorniki. Kolejny etap to kompletowanie i montaż urządzeń, a następnie ich kalibracja. W czasie przeobrażeń ujęcie będzie normalnie funkcjonowało i produkowało wodę. Roboty związane z rozbudową i włączeniem nowego układu technologicznego zakończą się w grudniu 2018 r. Modernizacja układu technologicznego będzie kosztowała blisko 1 mln zł.