Powracający problem- będą wzmożone kontrole odbiorców

Powracający problem- będą wzmożone kontrole odbiorców

Nielegalne pobory oraz nielegalne zrzuty ścieków to wciąż powracający, niczym bumerang, problem, z którym od lat starają się walczyć służby miejskich wodociągów. W 2008 roku pracownicy MPWiK odnotowali blisko 30 nielegalnych przypadków poboru wody i zrzutów ścieków. Od początku trwania całej akcji kontrolnej pod hasłem „Stop dla nielegalnego poboru wody”, MPWiK wykrył prawie 684 takie przypadki.
Każdy z nich w zależności od czasu trwania to kilkaset złotych strat dla przedsiębiorstwa. Są to zarówno straty finansowe jak i straty samego produktu, czyli wody. Dlatego też w roku bieżącym jaworznicka Spółka zapowiada kontynuację kontroli u odbiorców indywidualnych oraz u przedsiębiorców. Zwiększony nacisk zostanie położony na firmy budowlane, gdyż ostatnimi czasy to właśnie w tym sektorze ten nielegalny proceder znacznie się nasilił. Pod lupą znajdą się wszelkie tereny gdzie obecnie toczą się prace budowlane lub gdzie działają firmy budowlano – wykonawcze. Tak jak dotychczas kontynuowana będzie także kontrola prywatnych posesji, zwłaszcza tych położonych w zasięgu oddanej już do użytku sieci kanalizacyjnej.
Jak podkreślają pracownicy wodociągów – są to działania wynikające z prawnej, rutynowej kontroli i w przypadku wykazania jakichkolwiek podejrzanych praktyk osoby, firmy, u których zostanie stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalny zrzut ścieków,     mogą liczyć się z nałożeniem kar zgodnie z art. 28. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzani ścieków. W stosunku do osób, u których stwierdzone zostaną wszelkie nieprawidłowości np. brak plomb na wodomierzu, pobór wody przed wodomierzem, brak wodomierza lub nielegalny zrzut ścieków, kary ustalane zostaną na podstawie średnich zużyć w okresie dwóch lub trzech lat wstecz.
W przypadku nielegalnych poborów wody lub zrzutów ścieków bez podpisanej umowy sankcje mogą być znacznie poważniejsze i wyższe, nawet do 10 tys. zł.