Wznowienie prac na ulicy Młyny Serafińskie

Wznowienie prac na ulicy Młyny Serafińskie

Znana jest już metoda prowadzenia dalszych prac kanalizacyjnych w ulicy Młyny Serafińskie i w ulicy Filaretów. Na spotkaniu 3 lipca MPWiK poinformował mieszkańców, że kanalizacja zostanie położona na mniejszej głębokości. Dodatkowo dla tego rozwiązania powstanie nowa pompownia ścieków. Prace rozpoczną się w drugiej połowie lipca.

Końcem maja prace w ulicy Młyny Serafińskie zostały przerwane. Jak wspominaliśmy, wykonawca na głębokości 5 metrów napotkał na sporą warstwę wodonośną, której nie był w stanie odwodnić przy pomocy igłofiltrów. Ich użycie przewidziano przy prowadzeniu prac kanalizacyjnych w Ciężkowicach, które jak wiadomo są terenem mokrym, obfitującym  w wody gruntowe. Cała sytuacja znacznie spowolniła tempo prac, wymuszając przestój oraz zmianę samej metody prowadzenia prac.

Jesteśmy już po pierwszych rozmowach z projektantem i wykonawcą. Długo zastanawialiśmy się nad rozwiązaniem tej sytuacji.  Po szczegółowej analizie wszystkich możliwych rozwiązań wybraliśmy metodę, którą uważamy za najbardziej korzystną dla dokończenia tego  zadania oraz dla samych mieszkańców – tłumaczy kierownik Jednostki Realizującej Projekt Małgorzata Wojas i dodaje – Rury kanalizacyjne w ulicy Młyny Serafińskie i ulicy Filaretów zostaną wypłycone i ułożone na głębokości do trzech metrów. To wypłycenie będzie możliwe dzięki zabudowaniu w ulicy Młyny Serafińskie dodatkowej pompowni ścieków oraz wykonaniu części sieci kanalizacyjnej metodą  bezwykopową w ulicy Filaretów.

Do zrealizowania jest około 600 metrów kanalizacji oraz 180 metrów przewiertu. Rozpoczęcie prac wymaga dodatkowej dokumentacji projektowej oraz pozwoleń, dlatego realnym terminem rozpoczęcia prac będzie druga połowa lipca. Jako pierwsze rozpoczną się roboty ziemne przy budowie kanalizacji. Na samym końcu prace związane z zabudową przepompowni i przewiertem. Wszystkie koszty związane ze zmianami projektowymi pokrywa spółka wodociągowa. Niewykluczone, że za te prace wodociągi będą starać się o zwrot kosztów z NFOŚiGW.