Z mieszkańcami Pieczysk o przyłączach kanalizacyjnych

Z mieszkańcami Pieczysk o przyłączach kanalizacyjnych

W poniedziałek 22 lipca o godzinie 17:00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Wolności 11 odbyło się spotkanie Zarządu MPWiK oraz Władz Miasta z mieszkańcami osiedla Pieczyska. Spotkanie w całości poświęcone było finansowaniu i budowie prywatnych przyłączy kanalizacyjnych.

Wyjątkowo, ze względu na remont Gimnazjum nr 11, spotkanie odbyło się właśnie w szkole przy ulicy Wolności 11. Mimo tego mieszkańcy nie zawiedli. Frekwencja i zainteresowanie podłączeniem okazało się duże.

Na spotkaniu, licznie przybyli mieszkańcy osiedla Pieczyska, uzyskali informację o wysokości ostatecznej ceny (po przetargu) za wykonanie indywidualnego podłączenia. Zarząd wodociągów przedstawił informacje związane z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, natomiast Prezydent Tadeusz Kaczmarek przybliżył temat uzyskania dotacji z Urzędu Miasta (50% kosztów budowy, jednak nie więcej niż 2000 zł).

Każda z osób, która zawarła z nami umowę na budowę przyłącza kanalizacyjnego na koniec spotkania otrzymała imienny dokument przedstawiający cenę konkretnego podłączenia, ze wskazaniem na wysokość dotacji z NFOŚiGW oraz na możliwą dotację ze strony Urzędu Miasta. Podczas spotkania przedstawiliśmy także kwestie techniczne i organizacyjne związane z realizacją całego przedsięwzięcia wyjaśnia rzecznik MPWiK Sławomir Grucel.

Do udziału w spotkaniu firma wodociągowa zapraszamy również mieszkańców, którzy do chwili obecnej nie podpisali jeszcze umów o zapewnienie wykonania podłączenia kanalizacyjnego, a rozważają taką możliwość. Połączenie dwóch dotacji – z NFOŚ i UM – to wyjątkowa sytuacja, która w przyszłości może się nie powtórzyć. Tym samym MPWiK przypomina, iż otrzymane oświadczenia co do realizacji budowy przyłącza, mieszkańcy Pieczysk muszą dostarczyć do siedziby wodociągów przy ul. św. Wojciecha 34 – do 5 sierpnia 2013r. Wnioski o uzyskanie dotacji z Urzędu Miasta należy składać bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Komunalnej przy ul. Dwornickiego 5.

Prezentacja ze spotkania