Za nami spotkanie z mieszkańcami osiedla Dąbrowa Narodowa

Za nami spotkanie z mieszkańcami osiedla Dąbrowa Narodowa

Rozpoczęcie prac kanalizacyjnych w dzielnicy to dobry moment na zorganizowanie spotkania z samymi zainteresowanymi, czyli mieszańcami dzielnicy, dla których sieć sanitarna będzie tworzona.

Spotkanie na Dąbrowie Narodowej odbyło się 19 listopada o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Spółdzielczej 9, przy olbrzymiej frekwencji i zainteresowaniu mieszkańców. Na początku Zarząd Wodociągów wraz z przedstawicielami firmy wykonawczej Eurovia S.A. zaprezentował najważniejsze informacje związane z zakresem, harmonogramem prac, a także informacje odnoszące się do metod i sposobów budowy prywatnych przyłączy kanalizacyjnych. Podczas prezentacji mieszkańcy mogli usłyszeć, że przyłącze kanalizacyjne będzie można wykonać dopiero po zakończeniu wszystkich robót w ulicach. Główne nitki kanalizacyjne będą posadowione w drodze i doprowadzone do granic nieruchomości. Po stronie mieszkańca, czy to sumptem własnym, poprzez firmę zewnętrzną, czy zlecając to Wodociągom, będzie budowa przyłącza od granicy posesji do budynku. Natomiast po pracach kanalizacyjnych drogi będą przywracane do stanu przed inwestycyjnego. Oprócz tego przekazano wiadomość, że wraz z powstającą kanalizacją mieszkańcom zostanie wymieniona sieć wodociągowa. W swoim wystąpieniu Prezes Wodociągów Jaworzno Józef Natonek podziękował także mieszkańcom za olbrzymią mobilizację podczas wakacyjnej akcji zawierania umów na podłączenie się do kanalizacji, której efektem jest 80% podpisanych umów w dzielnicy. Zaznaczył, że osoby które nie zdecydowały się na zawarcie tej umowy, wciąż mogą to zrobić w siedzibie przedsiębiorstwa. Oznajmił także, że gdy prace rozpoczną się na dobre, nie obejdzie się bez czasowych utrudnień i niedogodności, jednak zgodnie z zapewnieniami wykonawcy, informacje o zamknięciu ulic będą przekazywane z wyprzedzeniem.

Wszelkie informacje związane z budową kanalizacji sanitarnej można śledzić na stronie www.kanalizacja.jaworzno.pl oraz uzyskać osobiście lub telefonicznie w Jednostce Realizującej Projekt, ul. św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno, email: jrp@wodociagi.jaworzno.pl tel.: 32 318 61 74, 32 318 60 74.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.