Zabezpiecz instalację wodociągową. Unikaj niepotrzebnych kosztów 

Zabezpiecz instalację wodociągową. Unikaj niepotrzebnych kosztów 

Zanim na dobre nastaną mrozy. Z szafy wyciągniemy ciepłe czapki i szaliki, a poranki będziemy zaczynać od skrobania szyby w samochodzie, przypominamy o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy – odpowiednim zabezpieczeniu wodomierzy i instalacji wodociągowej przed niskimi temperaturami. 

Prace zabezpieczające nie są skomplikowane i można je wykonać samodzielnie, wykorzystując do tego styropian, matę izolacyjną, otulinę z pianki, wełnę mineralną, czy zwykły koc. Dzięki kilku prostym zabiegom można uchronić się przed kosztownymi uszkodzeniami urządzeń wodociągowych. Jeżeli wodomierz wraz z rurami rozprowadzającymi wodę znajduje się w nieogrzewanym pomieszczeniu (piwnicy, garażu, studzience) może dojść do jego zamrożenia, a następnie rozszczelnienia i wycieku wody. Dlatego też już teraz pomyśl o:

– uszczelnieniu okien i drzwi w słabo ogrzewanych pomieszczeniach tak, by mroźne powietrze nie przenikało do środka, 

– ociepleniu materiałem izolacyjnym wodomierza i przewodów wodociągowych narażonych na działanie niskich temperatur (np. styropianem, otuliną z pianki termoizolacyjnej).

Jeżeli wodomierz znajduje się w studzience wodomierzowej, to pamiętajmy o:

– sprawdzeniu szczelności pokrywy przed przenikaniem wody do jej środka, 

– uszczelnieniu wszelkich ubytków w ściankach studzienki np. pianką montażową,

– usunięciu zalegającej w studzience wody, 

– regularnym usuwaniu śniegu, lodu z pokrywy studzienki.

Należy także mieć na uwadze instalacje wodociągowe wykorzystywane okresowo, na przykład doprowadzające wodę na działkę, do ogrodu oraz instalacje znajdujące się w budynku niezamieszkałym. Przed zimą do takich instalacji trzeba zakręcić dopływ wody, a jej przewody opróżnić z resztek wody. W przeciwnym razie woda w niej zalegająca może zamarznąć, uszkodzić wodomierz i rozsadzić rury. A to będzie się wiązać ze stratami i koniecznymi naprawami.

Za utrzymanie i prawidłowe działanie zestawu wodomierzowego i wewnętrznej instalacji wodociągowej odpowiada Klient. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia urządzeń, niezwłocznie skontaktuj się z Dyspozytorem Spółki, pod bezpłatnym numerem alarmowym 994. 

Pamiętaj! W przypadku, stwierdzenia uszkodzenia wodomierza z winy właściciela, to znaczy wykazania braku lub niewłaściwego zabezpieczenie instalacji wodociągowej, usługa będzie realizowana odpłatnie.