Zabezpiecz wodomierz przed mrozem

Zabezpiecz wodomierz przed mrozem

Zanim przyjdzie zima i temperatura spadnie poniżej zera, należy pamiętać o właściwym zabezpieczeniu instalacji wodociągowej, szczególnie jeśli przebiega ona przez nieogrzewane pomieszczenia lub znajduje się na niezamieszkałej w okresie zimowym posesji. Działania te pozwolą uchronić instalację przed możliwym uszkodzeniem, a odbiorców wody przed nieoczekiwanymi stratami i wyciekami wody.

Odpowiedzialność za zabezpieczenie instalacji przed mrozem spoczywa na właścicielu przyłącza wodociągowego. Aby zapobiec niepotrzebnym awarią, urządzenia wodociągowe można zabezpieczyć w prosty sposób. Wodomierze znajdujące się na zewnątrz, w studzienkach, można ocieplić wełną mineralną, styropianem, pianką lub zwykłym kocem. 
W podobny sposób można postąpić z wodomierzami w zamkniętych, nieogrzewanych pomieszczeniach. Należy także pamiętać, iż w czasie występowania mrozu okna i drzwi we wnętrzach, przez które przebiega instalacja wodociągowa, powinny być zamknięte i uszczelnione. Instalacje wykorzystywane okresowo, na przykład doprowadzające wodę na działkę, do ogrodu lub znajdujące się w budynku niezamieszkałym w okresie zimy, trzeba  zakręcić i pozbawić resztek wody
 – tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel. 

Jeśli jednak dojdzie do uszkodzenia lub rozszczelnienia wodomierza na instalacji wodociągowej, należy bezzwłocznie skontaktować się z pogotowiem wodno-kanalizacyjnym, dzwoniąc na bezpłatny numer alarmowy 994. Służby Wodociągów Jaworzno będą reagowały na każde zgłoszenie. Jednak w przypadku, stwierdzenia uszkodzenia wodomierza z winy właściciela to znaczy brak lub niewłaściwe zabezpieczenie, będzie to usługa płatna – dodaje Grucel.