Zabezpieczenie instalacji i wodomierzy przed mrozem.

Zabezpieczenie instalacji i wodomierzy przed mrozem.

01Przygotowując się na nadejście zimy warto pamiętać o zabezpieczeniu rur transportujących zimną wodę, a biegnących przez nieocieplone piwnice lub o instalacjach w domkach letniskowych, z których w najbliższych miesiącach prawdopodobnie nie będziemy korzystać. Instalacje te bez odpowiedniego zabezpieczenia i ocieplenia są narażone na zamarzanie, a co za tym idzie mogą ulec rozszczelnieniu lub zniszczeniu i spowodować niekontrolowany wyciek wody.

Jak zabezpieczyć instalację przed mrozem? Jeśli to możliwe dobrze jest podnieść temperaturę powyższych pomieszczeń. Dopilnować by wszystkie okna w piwnicach, poddaszach były prawidłowo zamknięte i zaizolowane przed napływem zimnego powietrza. Same wodomierze wystarczy owinąć ciepłymi tkaninami, a do ochrony rur można wykorzystać coraz częściej spotykane w sklepach osłonki z pianki poliuretanowej. Natomiast instalację, która doprowadza wodę na działkę, do ogrodu, lub znajduje się w budynku niezamieszkałym, należy opróżnić, a następnie zamknąć do niej dopływ wody.  
Jeżeli z jakiś przyczyn dojdzie do zamarznięcia wody na wodomierzu (tzn. dojdzie do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności i wyciekiem), całe zdarzenie należy bezzwłocznie zgłosić do wodociągów. Zgłoszenia przyjmowane są pod bezpłatnym numerem telefonu 994. Wówczas MPWiK dokona wymiany wodomierza. Jednak będzie to usługa odpłatna.