Zabłocie

Zabłocie

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 31 lipca 2013 r., od godziny 8:00 do godziny 16:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Zabłocie od nr 48.
Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.