Zakończono budowę sieci wod–kan w rejonie ul. Chełmońskiego

Zakończono budowę sieci wod–kan w rejonie ul. Chełmońskiego

W lekko już zimowych warunkach dobiegły końca roboty związane z budową sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na ulicy Chełmońskiego. Rozpoczęta we wrześniu inwestycja, której wartość wyniosła 53 tys. zł, stworzyła możliwość dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków od nowo powstających tam budynków.
Podobnie jak prowadzone w 2008 roku prace na ulicach Zalipie i Skowronków, tak obecnie zakończone przedsięwzięcie na ulicy Chełmońskiego miało na celu uzbrojenie działek budowlanych w podstawową infrastrukturę techniczną i ściśle związane było z kolejną inwestycją mieszkaniową prowadzoną przez Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK Sp. z o.o.
Na przedmiotowym terenie, znajdującym się naprzeciw Szpitala Miejskiego na tzw. Chrząstówce, wykonano rurociąg uliczny wraz z przyłączami, który połączony został z czynnym wodociągiem biegnącym wzdłuż ulicy Chełmońskiego. Podobnie sytuacja została rozwiązana z siecią kanalizacyjną i jej przyłączami. Nieczystości poprzez wpięcie nowego systemu w funkcjonujący układ kanalizacyjny będą kierowane do oczyszczalni w Jeleniu – dodaje Grucel.
Łącznie dla właściwej obsługi siedmiu wolnostojących domów oraz ich mieszkańców, MPWiK wybudował 200 metrów sieci wodociągowej oraz 200 metrów sieci kanalizacyjnej. Wartość końcowa zadania, przy którym prace rozpoczęły się we wrześniu a wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu była firma RISER, wyniosła 53 tys. zł.