Zakończono budowę wodociągu na os. Sigma

Zakończono budowę wodociągu na os. Sigma

Jeszcze tylko miesiąc funkcjonować będzie stara sieć wodociągowa na osiedlu Sigma. Zakończyła się bowiem budowa rurociągu, który w nowej wersji stwarza, każdej z ponad 42 nieruchomości, własny przyłącz oraz własne urządzenie pomiarowe, a tym samym indywidualną możliwość rozliczania się z dostawcą wody pitnej. Po 31 grudnia budynki mieszkalne zostaną przełączone na nowy układ zasilający.
Istniejące budynki jednorodzinne na os. Sigma przy ulicy Długoszyńskiej zaopatrywane były w wodę pitną jednym rurociągiem ze wspólnym wodomierzem dla wszystkich odbiorców wody. Oznaczało to, iż pomimo szeregowej zabudowy, jaka występuje na osiedlu, mieszkańcy rozliczani byli tak jak lokatorzy w budynkach wielolokalowych.
By rozwiązać ten problem, pod ziemią ułożono dwa ciągi sieci wodociągowej. Zaprojektowano także indywidualne przyłącza wodociągowe do posesji, zakończone studzienką wodomierzową z węzłem wodomierzowym. Takie rozwiązanie pozwoliło, każdemu z osobna, przystąpić do zawarcia umowy z przedsiębiorstwem wodociągowym, a tym samym na otrzymywanie imiennych, indywidualnych rachunków.
Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „GÓRNIK”, a MPWiK  Sp. z o.o. budowa nowej sieci wodociągowej miała zakończyć się do dnia 30.11.2008. Co też się stało – odbiór końcowy prac odbył się 27 listopada. Natomiast włączenie do eksploatacji nowego odcinka nastąpić ma z dniem 31.12.2008, tak aby wszyscy mieszkańcy swobodnie zdążyli z wykonaniem przyłącza wodociągowego. W tym przypadku odcinka łączącego studzienkę wodomierzową, umiejscowioną na terenie posesji z  instalacją wewnętrzną budynku.
Prace związane z przebudową wodociągu MPWiK wycenia na blisko 270 tyś. Generalnym wykonawcą zadania była wyłoniona w drodze przetargu firma TESAN z Mysłowic.