Zakończono prace na ul. Lipinka i ul. Koniówki

Zakończono prace na ul. Lipinka i ul. Koniówki

Wspólne działanie przynosi korzyść mieszkańcom. Wcześniej niż zakładano zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Lipinka i Koniówki w dzielnicy Jeleń, dzięki której 250 mieszkańców może już odprowadzać nieczystości wprost do miejskiej oczyszczalni. Godnym podkreślenia jest fakt, że dzięki współpracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów wraz z nowo powstałą kanalizacją położono zupełnie nową nawierzchnię asfaltową na całej długości ul. Lipinka.
W przeciągu trzech miesięcy stworzono kilometrowy odcinek sieci. Przyłącza kanalizacyjne, doprowadzono do granic każdej z posesji, ułatwiając tym samym podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
Do budowy sieci wykorzystano powszechnie stosowane materiały i technologie, a łączna wartość inwestycji, zleconej i współfinansowanej przez Urząd Miejski, wyniosła prawie 1 mln zł.mówi Sławomir Grucel, rzecznik Miejskiego

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. W trakcie prac mieszkańcy musieli borykać się z przejściowymi utrudnieniami związanymi z koniecznością wykonania wykopów, jednak mam nadzieję, że zakończona już inwestycja w pełni zrekompensuje te niedogodności.
Godnym podkreślenia jest fakt, że z inicjatywy Prezydenta Miasta Pawła Silberta Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji porozumiało się z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w efekcie czego, mieszkańcy zyskali zupełnie nową nawierzchnię drogi.
Pierwotnie planowano, że firma wykonująca inwestycję na zlecenie MPWiK odtworzy zniszczoną nawierzchnię do stanu sprzed rozpoczęcia prac. Uznaliśmy jednak, że lepszym rozwiązaniem – zdecydowanie poprawiającym komfort poruszania się po drodze – będzie ułożenie zupełnie nowej nawierzchni na całej długości ul. Lipinkawyjaśnia Sebastian Kuś, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.
To nie pierwszy przykład dobrej współpracy pomiędzy MPWiK i MZDiM. Podobny przypadek mieliśmy na początku tego roku w osiedlu Pszczelnik, gdzie podczas prac związanych z modernizacją sieci kanalizacyjnej wykonano nową nawierzchnię ulic i bezpieczne chodniki.
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej stanowi jedno z priorytetowych zadań MPWiK na najbliższe lata. Wszelkie rachunki ekonomiczne pokazują bowiem, że korzystanie z miejskiej sieci kanalizacyjnej jest zdecydowanie tańsze niż regularne opróżnianie przydomowych szamb. Tylko w ciągu jednego roku różnica może wynieść nawet 600 zł. Chcąc zachęcić mieszkańców do rezygnacji z tradycyjnych szamb MPWiK przygotowuje specjalną ofertę upustową „Zapłać mniej za kanalizację”.
Przez pół roku dla nowo złożonych wniosków nie będziemy naliczać opłat z tytułu uzgodnienia dokumentacji technicznej projektu przyłącza kanalizacyjnego (45,40 zł) oraz opłat za odbiór przyłącza kanalizacyjnego (112,10 zł). Łącznie jest to kwota 157,50 złinformuje Sławomir Grucel.
Dodatkowe informacje dotyczące sposobu i możliwości przyłączenie się do kanalizacji sanitarnej można uzyskać w Dziale Technicznym Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie, ul. Św. Wojciecha 34, pok. 1, 13; tel. 032 / 318 60 26/25/64.