Zakończyło się płukanie sieci wodociągowej na os. Koźmin

Zakończyło się płukanie sieci wodociągowej na os. Koźmin

01Informujemy, że w dniu z 14/15 stycznia 2014 r. w godz. od 22:00 do 6:00 na terenie os. Koźmin przeprowadzono płukanie sieci wodociągowej. Wszelkie czynności z tym związane  zostały już zakończone, a wszystkie parametry fizykochemiczne wody wróciły do normy.
W trakcie płukania, na obszarze osiedla Koźmin, mogły pojawić się spadki ciśnienia wody lub całkowite jej braki oraz okresowe zmiany barwy i mętności.

Za czas, w którym wystąpiły powyższe zmiany, mieszkańcom dzielnicy Koźmin udzielane będą upusty cenowe. Każdy, kogo sytuacja dotknęła, może zwrócić się z pisemnym wnioskiem do MPWiK o naliczenie odpowiedniej bonifikaty.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane jeszcze raz przepraszamy. W przypadku pojawianie się podobnych zjawisk prosimy o ich niezwłoczne zgłoszenie do dyspozytora Spółki, pod bezpłatnym numerem 994.