Zakończyła się rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Chropaczówka

Zakończyła się rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Chropaczówka

Nowy 170 metrowy odcinek wodociągu ułożony został przez pracowników Wodociągów Jaworzno. Jego budowa zrealizowana została dla nowych gospodarstw, które w tym rejonie mają w najbliższym czasie powstać.

Świeżo zakopany wodociąg poddany został płukaniu i dezynfekcji. Pobrane próbki wody przekazane do badań jakościowych. Po otrzymaniu pozytywnych wyników, instalacja wodociągowa zostanie oddana i włączona do użytkowania.

Wykorzystane podczas prowadzonych prac ziemnych szalunki zakupione zostały z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, PROJEKT DOTYCZĄCY UTRZYMANIA ZDOLNOŚCI DO PRACY PRZEZ CAŁY OKRES AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ.