Załatw sprawę bez wychodzenia z domu

Załatw sprawę bez wychodzenia z domu

Wodociągi Jaworzno na czas trwania epidemii do odwołania zawiesiły bezpośrednią obsługę Klienta w swojej siedzibie przy ul. św., Wojciecha 34.

Powyższe rozwiązanie nie ma wpływu na ilość oraz termin realizowanych spraw bowiem wszelkie sprawy związane m.in. z: warunkami technicznymi, przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, złożeniem wniosku na wymianę, legalizację wodomierza jak również sprawdzeniem rachunków za wodę i ścieki można załatwić zdalnie, bez wychodzenia z domu: mailowo, pobierając stosowny wniosek ze strony internetowej i wysyłając go na adres kancelaria@wodociagi.jaworzno.pl telefonicznie, dzwoniąc do spółki*:

  • Centrala: 32 318-60-00
  • Sekretariat: 32 318-60-12
  • Montaż i wymiana wodomierzy: 32 318-60-28
  • Punkt obsługi umów: 32 318-60-27
  • Remont i budowa przyłączy wodociągowych: 32 318-60-32
  • Budowa nowych przyłączy kanalizacyjnych: 32 318-61-40
  • Jednostka Realizująca Projekt: 32 318-60-74
  • Warunki techniczne: 32 318-60-44/49

*pełny wykaz dostępny jest na stronie www.wodociagi.jaworzno.pl

rejestrując się w serwisie e-BOK (dostępnym także na stronie spółki), można zrealizować/sprawdzić kwestie związane z rozliczeniem faktur za wodę i ścieki.
Bardzo dziękujemy naszym Klientom za wyrozumiałość, apelujemy o przestrzeganie zasad sanitarnych obowiązujących w miejscach publicznych i zapraszamy do korzystania z zaproponowanych, zdalnych form obsługi Klienta.