Zapłać mniej za kanalizację

Zapłać mniej za kanalizację

Pod takim hasłem przez ponad rok trwała akcja Urzędu Miasta oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie zachęcająca do korzystania z  kanalizacji. Od 1 września 2008 r. do 30 września br. mieszkańcy starający się o przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej byli zwalniani z opłat administracyjnych, jakie do tej pory były pobierane przez spółkę wodociągową. Chodziło przede wszystkim o nie pobieranie opłat z tytułu uzgodnienia dokumentacji technicznej projektu przyłącza kanalizacyjnego (45,40 zł) oraz z tytułu odbioru przyłącza kanalizacyjnego (112,10 zł). Łącznie 157, 50 zł. – wyliczył Józef Natonek, prezes MPWiK w Jaworznie. Z akcji skorzystać mogli wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, jednostki gospodarcze oraz instytucje, które miały bądź mają techniczną możliwość korzystania z miejskiej sieci kanalizacyjnej, lecz nie wypełniły tego ustawowego obowiązku.
Informacje o akcji pojawiły się w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa. Przygotowaliśmy także specjalne ulotki informacyjne mówiące o tym, co należy zrobić by podłączyć się do kanalizacji. Oprócz kolportażu do placówek miejskich roznoszone one były do odbiorców wg wcześniej przygotowanej listy, tak by trafiły do jak największego grona osób jeszcze nie podłączonych – powiedział J. Natonek. Mieszkańcy mogli też uzyskać informację na temat akcji pod specjalnie udostępnionym numerem telefonu.
Otrzymany wynik różni się od zakładanego jednak liczba posesji, które skorzystały z promocyjnego podłączenia jest pozytywnie większa niż uzyskana w latach ubiegłych – w 2007 roku liczba ta stanowiła 107 posesji.
Po podsumowaniu akcji wiemy już, iż w przeciągu roku trwania akcji przyłączonych do sieci zostało około 130 nowych posesji – wyjaśnia Prezes Zarządu Józef Natonek Mamy także nadzieję, że dzięki akcji zwróciliśmy uwagę mieszkańców na fakt, że kanalizacja bezpośrednio przyczynia się do polepszenia jakości życia oraz środowiska naturalnego, a także na to, że korzystanie z kanalizacji jest znacznie ekonomiczniejsze od regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych. Liczymy także na to, że akcja wywołała żywiołową dyskusję wśród mieszkańców i niebawem znajdzie ona pozytywne przełożenie w rzeczywistości – dodaje.