Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje o możliwości składania do dnia 10 marca do godz. 15:00 ofert dotyczących Opracowania projektów budowlanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z pełnieniem funkcji kierownika budowy.  Powyższe oferty można składać w Biurze Obsługi Klienta /parter/ MPWiK Sp. z o.o., 43-600 Jaworzno, ul. Św. Wojciecha 34, do dnia10 marca 2010 r., do godz. 15:00.
Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie – Menu górne / zakładka Przetargi / odnośnik Zapytanie ofertowe.