Zarządca Nieruchomości

Zarządca Nieruchomości

W celu zawarcia przedmiotowej umowy z MPWiK Sp. z o.o. należy zgłosić się do siedziby Spółki – parter, stanowisko ds. zawierania umów wod-kan – wraz następującymi dokumentami:

  1. wniosek o zawarcie umowy
    1. wzór A – wodomierz
    2. wzór B – ryczałt
  2. Umowa o administrowanie i zarządzanie nieruchomością wspólną
  3. Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w sprawie udzielenia zarządcy pełnomocnictw do zawierania umów
  4. zaświadczenie o nadaniu numeru NIP Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości
  5. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości

wzór umowy o zaopatrzenie w wodę
wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
wzór umowy o zaopatrzenie w wodę – ryczałt
wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – ryczałt

Stanowisko ds. umów czynne od poniedziałku do środy oraz w piątki w godzinach od 700 do 1500, w czwartki od 700 do 1700.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. pod nr (032) 318 60 27