Zarzeczna, Malczewskiego

Zarzeczna, Malczewskiego

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 7.10.2014 r., od godziny 08:00 do godziny 20:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Zarzecznej,   Malczewskiego nr 18 i 20.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.