Zasady przekazywania urządzeń wod-kan

Zasady przekazywania urządzeń wod-kan

Poniżej prezentujemy zasady odpłatnego przekazywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych obowiązujących na obszarze działania spółki Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.