Zatwierdzenie ISO

Zatwierdzenie ISO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie Decyzją nr NS/HK/6/20 zatwierdził system jakości badań wykonywanych przez Dział Analiz Laboratoryjnych Wodociągów Jaworzno sp. z o.o., ul. Św. Wojciecha 34 w zakresie następujących oznaczeń normowanych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

Analizy fizykochemiczne:

1. Azotany
2. Azotyny
3. Amonowy jon
4. Barwa
5. Chlorki
6. Chlor wolny
7. Chlor wolny wykonywany w terenie
8. Glin
9. Indeks nadmanganianowy
10. Mangan
11. Mętność
12. pH
13. Przewodność
14. Magnez
15. Siarczany
16. Twardość ogólna
17. Żelazo
18. Ozon

Analizy mikrobiologiczne:

19. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C
20. Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C
21. Bakterie grupy coli
22. Escherichia coli
23. Enterokoki kałowe
24. Pseudomonas aeruginosa
25. Clostridium perfringens łącznie ze sporami