Zbliża się ostateczny termin zawierania umów na budowę przyłącza kanalizacyjnego

Zbliża się ostateczny termin zawierania umów na budowę przyłącza kanalizacyjnego

Do końca maja mieszkańcy posiadający techniczną możliwość podłączenia się do kanalizacji mają czas na zawarcie umowy, która stwarza możliwość uzyskania dotacji na budowę przyłącza kanalizacyjnego w wysokości nawet do 95%. Termin podpisania umów upływa z dniem 31 maja 2012 roku. Pewne jest, iż na podstawie uruchomionego przez Prezydenta Miasta systemu dotacji, mieszkańcy mogą starać się o zwrot poniesionych kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego w wysokości 50 %, jednak nie więcej niż 2000 zł. Otrzymaną dotację będzie można przeznaczyć na zakup materiałów, budowę przyłącza, pomiary geodezyjne, dokumentację powykonawczą oraz odbiór inwestycji. Istnieje jednak szansa, aby powyższa dotacja została zwiększona, a dofinansowanie na budowę przyłącza pozyskać z drugiego źródła. Końcem czerwca Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. chce złożyć wniosek o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ewentualna wygrana w konkursie może zrekompensować mieszkańcom kolejne koszty przyłączenia się do kanalizacji w wysokości nawet do 45%. Aby skorzystać z wyżej wymienionych profitów mieszkańcy dzielnic, gdzie kanalizacja już działa od kilku lat, mają czas do końca mają na podpisanie stosownej umowy. Po tym terminie dla mieszkańców będzie funkcjonowała tylko dotacja z urzędu miasta w wysokości 50%, jednak nie więcej niż 2000 zł. W grudniu 2011 roku mieszkańcy otrzymali wzór umowy oraz informacje prezentujące dogodne warunki finansowania budowy przyłącza kanalizacyjnego. Od ponad miesiąca nasi pracownicy wraz ze Strażą Miejską kontrolują oraz informują jeszcze raz mieszkańców o możliwościach skorzystania z powyższych dopłat. W czerwcu chcemy wystartować w konkursie organizowanym przez NFOŚ. Jeśli mieszkańcy z ulic gdzie kanalizacja już funkcjonuje nie zdecydują się na zawarcie przedmiotowej umowy do 31 maja, to od czerwca będą mogli pozyskać i skorzystać tylko z dotacji uruchomionej przez Prezydenta Miasta – wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK. Mieszkańcom pozostało niewiele czasu. Dlatego też wszystkie formalności związane z podpisaniem umowy mogą uzyskać w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Św. Wojciecha 34 w Jaworznie codziennie w godzinach 7:00-15:00, w czwartki 7:00-17:00. Natomiast wszelkie informacje na temat technicznej możliwości podłączenia się uzyskają w Dziale Techniczno – Inwestycyjnym pod numerem telefonu (032) 318 60 26.