Zdrowia

Zdrowia

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac eksploatacyjno-remontowych przewiduje się, że w dniu 21.03.2013 od godz. 8:00 do godz. 16:00, wystąpi  przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Zdrowia od nr 1 do nr 27 + od nr 2 do 24.

Po przywróceniu dostaw, mogą pojawić się obniżone parametry fizyko – chemiczne wody (barwa, mętność).

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.