Zdrowia

Zdrowia

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 08.05.2013 r., od godziny 8:00 do godziny 13:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Zdrowia.

Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.