Zmiana numeru konta bankowego

Zmiana numeru konta bankowego

Zgodnie z umową z dnia 09.05.2008r. o Świadczeniu Bankowej Usługi Przetwarzania i Identyfikacji Wpłat Masowych „TransCollect”, zawartą pomiędzy Bankiem BPH SA, a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Jaworznie informujemy, iż od dnia 01.06.2008 nastąpiła zmiana konta bankowego dla klientów indywidualnych.
Tym samym budowa numerów rachunków oraz zasady ich generowania będą tworzone według obecnego schematu z niewielkimi zmianami.

1. Suma kontrolna
2. Numer Rozliczeniowy Banku
3. Identyfikator Rachunku
4. Rozszerzenie Numeru Indywidualnego Nabywcy

 

1 2 3 4
x 1 0 6 0 0 1 3 5 0 0 1 0 x x x x x x x x x x x x

Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi przy dokonywaniu przelewów elektronicznych oraz przy korzystaniu z tzw. zleceń stałych. Pozwoli to usprawnić rozliczenie wpłaty za świadczone Państwu usługi oraz uniknąć ewentualnych błędów. Swój indywidualny numer konta znajdą państwo na imiennym rachunku rozliczeniowym wystawionym przez MPWIK Sp. z o. o.