Zmiana taryfy spowodowana zmianą podatku VAT

Zmiana taryfy spowodowana zmianą podatku VAT

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., informuje iż w związku ze wzrostem stawki podatku VAT z 7% na 8%, z dniem 1 stycznia 2011r., zmianie ulegają ceny brutto, zawarte w Taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (art. 24, Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r., oraz art. 16, Ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej).

 

Obecna stawka za wodę i ścieki będzie wynosić:

Lp. Wyszczególnienie Cena/swatka opłat Jednostka miary
Netto (bez VAT) Brutto (z VAT)
0 1 2 3 4
1 Cena za dostarczoną wodę 4,57 4,94 zł/m3
2 Cena za odprowadzone ścieki 5,29 5,71 zł/m3
3 Odczyt z licznika i rozliczenie 2,16 2,33 zł/odbiorcę/m-c
4 Gotowość dostarczenia wody 7,26 7,84 zł/odbiorcę/m-c
5 Gotowość odbioru ścieków 1,00 1,08 zł/odbiorcę/m-c

 

Szczegółowe stawki opłat za wodę i ścieki