Zmiana w odbiorze BIO odpadów spowodowana minusową temperaturą

Zmiana w odbiorze BIO odpadów spowodowana minusową temperaturą

Dział Oczyszczania Miasta Wodociągów Jaworzno informuje, że odbiór bioodpadów w miesiącu grudniu nastąpi w dniach 21-23 grudnia br.

Utrzymujące się mrozy spowodowały zamarzanie odpadów BIO w wystawionych na zewnątrz  pojemnikach. Taki stan uniemożliwił odbiór tej mokrej, zamarzniętej frakcji w terminie wyznaczonym w harmonogramie za miesiąc grudzień. Ewentualna ingerencja i próba mechanicznego opróżnienia pojemnika przez pracowników Spółki prowadziła do ich uszkodzenia.

Zgodnie z regulaminem (par. 11 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna), pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być przez właścicieli nieruchomości utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym, w tym także właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych powinni pamiętać o nieumieszczaniu w nich odpadów powodujących ich pęknięcie, spalenie lub zamarznięcie. Po prostu zamarzniętego odpadu, nie da się odebrać.

Należy także pamiętać, że do brązowego pojemnika powinno się wrzucać odpady ogrodowe (liście, skoszoną trawę, drobne gałęzie, rośliny doniczkowe i cięte itp.) odpady kuchenne w postaci obierek po owocach i warzywach, skorupki z jajek, fusy z kawy i herbaty. Tego typu odpady można także zagospodarować we własnym zakresie poprzez kompostowanie. 
Do czego Spółka zachęca. Dzięki temu uzyskać można w pełni wartościowy naturalny nawóz dla naszych roślin. NIE NALEŻY WRZUCAĆ DO BRĄZOWEGO POJEMNIKA: obierek po owocach cytrusowych, kości i mięsa, tłustego, zaolejonego jedzenia. Te odpady można umieścić w pojemniku czarnym na tzw. odpady zmieszane.