Znamy już oficjalny stan licznika podłączeń kanalizacyjnych dla dzielnicy Dąbrowa Narodowa

Znamy już oficjalny stan licznika podłączeń kanalizacyjnych dla dzielnicy Dąbrowa Narodowa

Nie jest to wszak wymagane 80%, o którym od samego początku jako Wodociągi informowaliśmy, jednak stan 76% jest imponującym i dobrym wynikiem. Stąd dziękując mieszkańcom, którzy od początku maja oraz w okresie funkcjonowania Mobilnych Punktów ds. zawierania umów przybywali w celu zawarcia i podpisania umowy na korzystanie z planowanej kanalizacji, Zarząd Wodociągów Jaworzno zdecydował o przystąpieniu do realizacji wspomnianej inwestycji.

5 lipca nastąpi otwarcie ofert przetargowych na zadanie „Budowa/przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dąbrowa Narodowa w Jaworznie”.

Liczymy, że szybko uda się wyłonić wykonawcę i przystąpić do prac w terenie. Wciąż osoby, które nie zawarły pisemnej deklaracji w formie umowy na podłączenie się do kanalizacji sanitarnej mogą zgłosić się w tym celu do naszej siedziby przy ul. św. Wojciecha 34. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej mieszkańcy z gospodarstw, które jeszcze nie podpisały umowy, mają obowiązek się do niej podłączyć. I do tego też jako Spółka będziemy dążyć.