Zwycięstwa

Zwycięstwa

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 07.05.2014 r.,  do godziny 18:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicach Zwyciestwa 194 do 208, Leśnej Osady, Biały Brzeg.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody. Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.