Sprzedaż lokalu zlokalizowanego przy ulicy Słowackiego 2/5 w Jaworznie

Sprzedaż lokalu zlokalizowanego przy ulicy Słowackiego 2/5 w Jaworznie

Wodociągi Jaworzno ogłaszają przetarg nieograniczony na sprzedaż i zakup prawa własności do samodzielnych lokali niemieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Słowackiego 2/5. 

Oferty z proponowaną ceną za lokal będący przedmiotem sprzedaży należy składać osobiście, bądź przesłać na adres: Wodociągi Jaworzno sp. z o.o., ul. Świętego Wojciecha 34, 43 – 600 Jaworzno w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie, z opisem którego lokalu oferta dotyczy,w ostatecznym terminie do dnia 25.10.2023 r. do godz. 10:00.

Cena wywoławcza i wadium:

Lokal przy ul. Słowackiego 2/5 – 238 000 zł netto
Uwaga: lokal jest zwolniony od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
Wadium 35 000 zł.

Wadium na każdy lokal oddzielnie, należy wnieść w terminie do dnia 24.10.2023r. przelewem na konto PKO Bank Polski S.A. nr rachunku 66 1020 2528 0000 0102 0477 1707 z dopiskiem: „PRZETARG –  (tu podać adres lokalu którego dotyczy, np. lokal przy ul. Słowackiego 2/5 w Jaworznie)”.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu

Lokal Słowackiego 2

Oferta na lokal Słowackiego 2

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych