Wodociągi Jaworzno ogłaszają pisemny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 132/37 w obrębie ewidencyjnym 122 m. Jaworzna oraz budynku.

Wodociągi Jaworzno ogłaszają pisemny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 132/37 w obrębie ewidencyjnym 122 m. Jaworzna oraz budynku.

Wodociągi Jaworzno ogłaszają pisemny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 132/37 w obrębie ewidencyjnym 122 m. Jaworzna oraz budynku.

Ofertę z proponowaną ceną za ww. przedmiot sprzedaży należy składać osobiście, bądź przesłać na adres: Wodociągi Jaworzno sp. z o.o., ul. Świętego Wojciecha 34, 43 – 600 Jaworzno w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie, z opisem „PRZETARG –  działka ewidencyjna nr 132/37 w obrębie ewidencyjnym 122 m. Jaworzna oraz budynek”w ostatecznym terminie do dnia 09.05.2024 r. do godz. 10:00.

Cena wywoławcza 60 000 zł + podatek VAT 23%.

Wadium w wysokości 9 000 zł na  należy wnieść w terminie do dnia 08.05.2024r. przelewem na konto PKO Bank Polski S.A. nr rachunku 66 1020 2528 0000 0102 0477 1707 z dopiskiem: „PRZETARG –  działka ewidencyjna nr 132/37 w obrębie ewidencyjnym 122 m. Jaworzna oraz budynek”.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu

Oferta zakupu nieruchomości

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych