Zmiana cen za wodę i ścieki

Zmiana cen za wodę i ścieki

Od 6 października 2022 r. na terenie Jaworzna obowiązywać będzie nowa taryfa za wodę i ścieki. W przeliczeniu na osobę średni, miesięczny wzrost opłat za wodę i ścieki może wynieść ok. 3,50 zł. Jak podkreślają wodociągi, wzrost cen w obecnej sytuacji tylko w części pokryje rosnące koszty funkcjonowania i utrzymania infrastruktury wod-kan na właściwym i zgodnym z obowiązującymi przepisami poziomie.

Według nowego cennika, od 6 października gospodarstwa domowe zapłacą za wodę 6,15 zł/m3 brutto, a za odprowadzanie ścieków 10,83 zł/m3 brutto. W związku na inne, wyższe stawki za pobór wody dla pozostałych odbiorców, w tym dla przemysłu, pierwszy raz regulator zobowiązał Wodociągi Jaworzno do zróżnicowania ceny wody dla tych grup odbiorców. 
Dlatego też od października stawka za wodę dla przedsiębiorstw, jednostek samorządowych i usługowych wyniesie 6,20 zł/mbrutto, a stawka za odprowadzanie ścieków 10,83 zł/m3 brutto. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i teraz, miesięczne opłaty abonamentowe nie zostały podwyższone. Zmianie uległ jedynie sposób ich zapisywania na rachunkach. Od października będzie się on przedstawiał następująco:  

  1. stawka opłaty abonamentowej WODA w zależności od formy rozliczenia i posiadania wodomierza ogrodowego:
    • rozliczenie faktura papierowa bez wodomierza ,,ogrodowego” – 10,17 zł,
    • rozliczenie faktura papierowa z wodomierzem ,,ogrodowym” – 12,51 zł,
    • rozliczenie faktura elektroniczna bez wodomierza ,,ogrodowego” – 8,85 zł,
    • rozliczenie faktura elektroniczna z wodomierzem ,,ogrodowym” – 9,85 zł.
  2. stawka opłaty abonamentowej ścieki – 2,16 zł. 

Spółka Wodociągi Jaworzno tłumaczy, że złożenie nowego wniosku taryfowego do regulatora było niezbędne z dwóch powodów. Po pierwsze, kończył się termin obowiązywania starej taryfy, a po drugie, zmiana ceny wymuszona została obecną sytuację gospodarczą. Nowa, zatwierdzona przez Wody Polskie cena wody i ścieków uwzględnia to, co dzieje się na rynku. Rosnące ceny usług, materiałów czy kosztów finansowych przekładają się na koszty funkcjonowania Spółki – wyjaśnia Prezes ds. Finansowych Wodociągów Jaworzno Rafał Łabaj i zastrzega, że nie znamy jeszcze najważniejszej ceny, czyli ceny za energię elektryczną, a ta może być znacznie wyższa od tej prognozowanej kilka miesięcy temu w złożonym wniosku taryfowym.

W przypadku wodociągów, energia i jej nieprzerwane dostawy są kluczowe dla zachowania ciągłości w produkcji i dystrybucji wody. Podobnie jak utrzymanie stałych łańcuchów dostaw surowców i substancji chemicznych, potrzebnych do oczyszczania ścieków i utylizacji osadów ściekowych. A to wszystko, jak wiadomo znacząco podrożało. Dlatego aktualizacja ceny za wodę i ścieki, była niezbędna, żeby zachować bezpieczeństwo i jakość usług świadczonych przez Wodociągi Jaworzno.  Taryfa została pozytywnie zweryfikowana i zatwierdzona przez regulatora rynku – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dokument w tej sprawie został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich 28 września i zgodnie z prawem wchodzi w życie po 7 dniach od jego publikacji. Pełna treść zatwierdzonej przez Wody Polskie taryfy – decyzja.