Na sprzedaż 3 lokale użytkowe w centrum Jaworzna

Na sprzedaż 3 lokale użytkowe w centrum Jaworzna

Wodociągi Jaworzno ogłaszają przetarg nieograniczony na sprzedaż i zakup prawa własności do samodzielnych lokali niemieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Słowackiego 2, Słowackiego 4, Rynek 15. 

Oferty z proponowaną ceną za lokal lub też lokale będące przedmiotem sprzedaży należy składać osobiście, bądź przesłać na adres: Wodociągi Jaworzno sp. z o.o., ul. Świętego Wojciecha 34, 43 – 600 Jaworzno w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie, z opisem którego lokalu oferta dotyczy, w ostatecznym terminie do dnia 16.06.2023 r. do godz. 10:00.

Cena wywoławcza i wadium:

Lokal przy ul. Słowackiego 2/5 – 238 000 zł + podatek VAT 23% – Wadium 35 000 zł.

Lokal przy ul. Słowackiego 4/4 – 195 000 zł + podatek VAT 23% – Wadium 29 000 zł.

Lokal przy ul. Rynek 15/1 – 248 000 zł + podatek VAT 23%.- Wadium 37 000 zł.

Wadium na każdy lokal oddzielnie, należy wnieść w terminie do dnia 15.06.2023r. przelewem na konto PKO Bank Polski S.A. nr rachunku 66 1020 2528 0000 0102 0477 1707 z dopiskiem: „PRZETARG –  (tu podać adres lokalu którego dotyczy, nplokal przy ul. Słowackiego 2/5 w Jaworznie lub lokal przy ul. Słowackiego 4/4 w Jaworznie, lub lokal przy ul. Rynek Główny 15/1 w Jaworznie)”.

Pełna treść Ogłoszenia o przetargu

Lokal Rynek 15

Oferta na Rynek 15

Lokal Słowackiego 2

Oferta na lokal Słowackiego 2

Lokal Słowackiego 4 

Oferta na lokal Słowackiego 4

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych

02.06.2023 r.

Odpowiedzi na pytania