Sprzedaż 2 lokali użytkowych w centrum Jaworzna

Sprzedaż 2 lokali użytkowych w centrum Jaworzna

Wodociągi Jaworzno ogłaszają przetarg nieograniczony na sprzedaż i zakup prawa własności do samodzielnych lokali niemieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Słowackiego 2, Słowackiego 4. 

Oferty z proponowaną ceną za lokal lub też lokale będące przedmiotem sprzedaży należy składać osobiście, bądź przesłać na adres: Wodociągi Jaworzno sp. z o.o., ul. Świętego Wojciecha 34, 43 – 600 Jaworzno w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie, z opisem którego lokalu oferta dotyczy, w ostatecznym terminie do dnia 26.04.2024 r. do godz. 10:00.

Cena wywoławcza i wadium:

Lokal przy ul. Słowackiego 2/5 – 214 000 zł netto
Uwaga: lokal jest zwolniony od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
Wadium 31 000 zł.

Lokal przy ul. Słowackiego 4/4 – 178 000 zł netto
Uwaga: sprzedaż lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Wadium 26 000 zł.

Wadium na każdy lokal oddzielnie, należy wnieść w terminie do dnia 25.04.2024r. przelewem na konto PKO Bank Polski S.A. nr rachunku 66 1020 2528 0000 0102 0477 1707 z dopiskiem: „PRZETARG –  (tu podać adres lokalu którego dotyczy, nplokal przy ul. Słowackiego 2/5 w Jaworznie lub lokal przy ul. Słowackiego 4/4 w Jaworznie)”.

Pełna treść Ogłoszenia o przetargu

Lokal Słowackiego 2

Oferta na lokal Słowackiego 2

Lokal Słowackiego 4 

Oferta na lokal Słowackiego 4

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych