DLA BIZNESU

DLA BIZNESU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, od 1 października 2020r. firmy i instytucje zlokalizowane na terenie Jaworzna zostały wyłączone z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę. Od tego czasu podmioty gospodarcze prowadzące działalność na obszarze Jaworzna oraz na terenie nieruchomości, która nie jest zamieszkała, a na której powstają odpady komunalne są zobowiązane do zawarcia indywidualnych umów na odbiorów odpadów.

Wodociągi Jaworzno sp. z o. o. w imieniu Gminy świadczą i wykonują to zadanie na terenie miasta. W tym celu działalność spółki Wodociągi Jaworzno została już rozszerzona o usługę wywozu odpadów, a MZNK podpisał z Wodociągami stosowną umowę na odbiór i przyjmowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ich transport do miejsc zagospodarowania.
W związku z powyższym Wodociagi Jaworzno informują o możliwości składania wniosków i zawierania umów na odbiór odpadów. Podmioty zainteresowane skorzystaniem z powyższej usługi świadczonej przez Wodociągi proszone są o kontakt pod adresem email:
odpady@wodociagi.jaworzno.pl