DZIAŁ OCZYSZCZANIA MIASTA

Dział Oczyszczania Miasta Wodociągów Jaworzno sp. z o. o. został powołany w celu świadczenia w imieniu Gminy usług komunalnych, takich jak  odbiór odpadów oraz letnie i zimowe utrzymanie czystości. Była to odpowiedź na zmieniającą się, niepewną oraz monopolistyczną sytuację na rynku odpadów i usług komunalnych, a także na stale obniżającą się jakość realizowanych usług.

Zgodnie z umową podpisaną z Miejskim Zarządem Nieruchomości Komunalnej Dział Oczyszczania Miasta Wodociągów Jaworzno od października 2020 r. przejął odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i z PSZOK oraz ich transport do miejsc zagospodarowania odpadów.

Od listopada 2021 r., dział Spółki Wodociągi Jaworzno odpowiada w mieście za zimowe oraz letnie utrzymanie miasta. Mowa tu o utrzymaniu czystości, odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi oraz o zbieraniu i wywożeniu śniegu, lodu, błota z dróg i ulic. W okresie wiosennym i letnim natomiast porządkowanie terenów przydrożnych, w tym koszenie traw, usuwanie gałęzi, pielęgnacja krzewów. Oprócz tego pracownicy działu komunalnego całorocznie zajmują się m. in. oczyszczaniem przystanków komunikacji miejskiej, koszy przystankowych i ulicznych oraz usuwaniem skutków zdarzeń drogowych. Tereny zieleni urządzonej tj. rynki, parki itp. pozostaną w gestii dotychczasowych zarządców – Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów oraz Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych