PSZOK

PSZOK

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

ul. Górnośląska 39, 43-600 Jaworzno.

Tel.: (32) 745 10 72

Godziny działania:

od maja do września
poniedziałek od 12:00 do 20:00
wtorek – piątek od 9:00 do 20:00
sobota od 8:00 do 14:00
od października do kwietnia
poniedziałek od 10:30 do 18:30
wtorek – piątek od 9:00 do 18:30
sobota od 8:00 do 14:00

Bezpłatne dostarczenie odpadów rozbiórkowych

W celu bezpłatnego oddania odpadów rozbiórkowych i budowlanych należy je dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ulicy Górnośląskiej 39. Zgodnie z założeniami systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
w ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty, gmina odbiera odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prac remontowo – budowlanych przeprowadzanych samodzielnie w gospodarstwie domowym. Maksymalna ilość innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które można oddać bezpłatnie wynosi 300 kg od osoby rocznie, wyłącznie jeżeli zostaną dostarczone samodzielnie przez mieszkańca do GPSZOK. Masa odpadów, które można oddać bezpłatnie z danej nieruchomości, to iloczyn określonego w uchwale miejskiej limitu i liczby zadeklarowanych dla tej nieruchomości mieszkańców. Dla przykładu, w gospodarstwie domowym zamieszkanym przez 3-osobową rodzinę masa odpadów budowlanych i rozbiórkowych odbieranych bezpłatnie wynosi 900 kg rocznie.

Ostatni wjazd do PSZOK – na 20 minut przed zamknięciem.