DLA MIESZKAŃCÓW

DLA MIESZKAŃCÓW

– Odbiór odpadów

Nasz Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi zatrudnia ponad 50 pracowników. W skład naszego taboru wchodzą 22 pojazdy: są to samochody napędzane gazem CNG, bezpylne (tzw. śmieciarki), pojazdy kontenerowe (tzw. hakowce i bramowce), pojazdy skrzyniowe, pojazdy specjalistyczne do zbiórki odpadów zielonych.

Przetwarzanie i odzyskiwanie odpadów

Początek odzyskiwania surowców wtórnych rozpoczyna się w gospodarstwach domowych, gdzie odpady są wstępnie segregowane. Jest to bardzo ważny etap odzysku, który znacznie zwiększa wydajność pozyskiwania oraz przetwarzania surowców wtórnych, które następnie odebrane przez nasze przedsiębiorstwo są transportowane do instalacji w celu ich dalszego wyodrębnienia i podziału na: szkło, makulatura, butelki typu PET, folia, chemia gospodarcza, inne tworzywa twarde i miękkie, metale żelazne i nieżelazne.