Wodociągi Jaworzno sp. z o. o.

Bory

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac eksploatacyjno - remontowych w dniu 14.12.2018r w dzielnicy:

Bory

mogą wystąpić spadki ciśnienia oraz chwilowe przerwy w dostawie wody pitnej.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.

Ciężkowice

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 14.12.2018 r., od godziny 8:00 do godziny 16:00 wystąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicach:

Ciężkowicka 45-75; 54-74, Chodkiewicza 2- DEMBUD, Budowlana 2

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.